เมนู
รถเข็นของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข - นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับ www.ld.co.th  และข้อมูลส่วนตัวรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้ไซต์ 

การจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการประกาศฉบับปรับปรุง ให้ทันสมัย ณ ที่นี้ บนไซต์ โดยท่านได้รับการชี้แนะให้ตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยหลักเกณฑ์ปกติ